Pravila i uvjeti

Dobrodošli u uvjete i odredbe Villa Red Real Estate koji se odnose na vaše korištenje web stranice Villa.Red Real Estate.

Slijede odredbe i uslovi (“Uslovi”) pod kojima vi (“Korisnik”) možete koristiti web stranicu villa.red (“Web stranica”). Molimo pažljivo pročitajte ovu stranicu. Pristupanjem i korištenjem web stranice prihvatate i slažete se da ćete biti vezani, bez izmjena, ograničenja ili kvalifikacija, za Uvjete. Uslovi se mogu mijenjati ili revidirati u bilo koje vrijeme ažuriranjem teksta ove stranice. Vi ste obavezani svakom takvom izmjenom ili revizijom i stoga biste trebali povremeno posjećivati ​​ovu stranicu kako biste pregledali Uslove.

VAŠE KORIŠĆENJE WEB SAJTA PREDSTAVLJA VAŠ PRIHVAT SA SVIM ODREDBAMA, USLOVIMA I OBAVJEŠTENJIMA KOJI SU OVDJE SADRŽANI ILI NA DRUGIM OBJAVLJENIM NA WEB SAJTU. (SADRŽAJ TAKVOG UGOVORA, UKLJUČUJUĆI ODREDBE I SVE TAKVE DODATNE USLOVE I OBAVEŠTENJE, OVDE SE ZAJEDNO POZIVA KAO “UGOVOR.”) AKO NE PRIHVATATE BILO KOJU OD ODREDBA, NE PRIHVATATE SE .

1. Pristup
Omogućit ćemo vam pristup web stranici u skladu sa ovim Uvjetima.

2. Vaše obaveze
2.1 slažete se da nećete koristiti web stranicu (ili bilo koji njen dio) u bilo koju nezakonitu svrhu i slažete se da ćete je koristiti u skladu sa svim relevantnim zakonima;
2.2 slažete se da nećete učitavati ili prenositi preko veb stranice bilo kakve kompjuterske viruse, makro viruse, trojanske konje, crve ili bilo šta drugo dizajnirano da ometa, prekida ili poremeti normalne radne procedure računara;
2.3 neće postavljati ili prenositi putem web stranice bilo kakav materijal koji je klevetnički, uvredljiv ili opscenog ili prijetećeg karaktera, ili koji može uzrokovati neugodnost, neugodnost ili bespotrebnu anksioznost;
2.4 neće koristiti veb stranicu na način koji može uzrokovati prekid, oštećenje, manje efikasnu ili takav da je na bilo koji način narušena efikasnost ili funkcionalnost web stranice;
2.5. neće koristiti web stranicu na bilo koji način koji krši ili krši prava bilo koje osobe, firme ili kompanije (uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualne svojine, prava povjerljivosti ili prava privatnosti);
2.6 saglasni ste da ćete u slučaju da imate bilo kakvo pravo, zahtjev ili radnju protiv bilo kojeg korisnika koji proizlaze iz korištenja web stranice od strane tog korisnika, ostvariti takvo pravo, zahtjev ili radnju nezavisno od nas i bez obraćanja nama.

3. Odšteta
3.1 Slažete se da ćete biti u potpunosti odgovorni (i u potpunosti nas obeštetiti) za sve zahtjeve, odgovornost, štete, gubitke, troškove i izdatke, uključujući pravne naknade, koje smo pretrpjeli i koji proizlaze iz bilo kakvog kršenja Uslova od strane vas ili bilo koje druge obaveze proizilaze iz vašeg korištenja web stranice ili korištenja od strane bilo koje druge osobe koja pristupa web stranici pomoću vašeg računala ili računa za pristup internetu.

4. Naša prava
Zadržavamo pravo na:
4.1 modificirati ili povući, privremeno ili trajno, web stranicu (ili bilo koji njen dio) sa ili bez obavještenja za vas i potvrđujete da nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju ili povlačenje web stranice;
4.2 mijenjati ove Uslove s vremena na vrijeme, a vaše daljnje korištenje web stranice (ili bilo kojeg dijela) nakon takve promjene smatrat će se vašim prihvatanjem takve promjene. Vaša je odgovornost da redovno provjeravate da li su Uslovi promijenjeni. Ako se ne slažete sa bilo kojom promjenom Uslova, morate odmah prestati koristiti web stranicu.
4.3 Mi ćemo uložiti razumne napore da održimo web stranicu. Web stranica je podložna promjenama s vremena na vrijeme. Nećete imati pravo na bilo kakvu nadoknadu jer ne možete koristiti bilo koji dio web stranice ili zbog neuspjeha, suspenzije ili povlačenja cijelog ili dijela web stranice zbog okolnosti koje su van naše kontrole.

5. Veze trećih strana
U pokušaju da pružimo povećanu vrijednost našim Korisnicima, možemo dati linkove na druge web stranice ili resurse. Prihvaćate i slažete se da nismo odgovorni za dostupnost takvih vanjskih stranica ili resursa, te da ne podržavamo i nismo odgovorni ili odgovorni, direktno ili indirektno, za praksu privatnosti ili sadržaj (uključujući lažno predstavljanje ili klevetnički sadržaj) takvih web stranice, uključujući (bez ograničenja) bilo koje oglašavanje, proizvode ili druge materijale ili usluge na ili dostupne na takvim web stranicama ili resursima, niti za bilo kakvu štetu, gubitak ili uvredu uzrokovanu ili navodno uzrokovanu, ili u vezi s upotrebom ili oslanjanje na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na takvim vanjskim stranicama ili resursima.

6. Monitoring
Imamo pravo, ali ne i obavezu, da pratimo bilo koju aktivnost i sadržaj povezan s web stranicom. Možemo istražiti svako prijavljeno kršenje ovih Uslova ili pritužbi i poduzeti bilo koju radnju koju smatramo prikladnom (koja može uključivati, ali nije ograničena na, izdavanje upozorenja, suspenziju, ukidanje ili dodavanje uslova za vaš pristup i/ili uklanjanje bilo kojeg materijala sa Web stranica).

7. Vaši podaci
Poštujemo vaše lične podatke
Trebali biste biti svjesni da:
7.1 ako od nas policija ili bilo koji regulatorni ili državni organ koji istražuje sumnjive nezakonite aktivnosti, ili po prijemu sudskog naloga, zatraži da pružimo vaše lične podatke i/ili informacije o vašim aktivnostima dok koristite veb stranicu, mi ćemo to učiniti;
7.2 Zadržavamo pravo po našem razumnom nahođenju da otkrijemo detalje o vašem korištenju web stranice u vezi sa bilo kojim, ili bilo kojim prijetnjama, sudskim postupkom u vezi s vašim korištenjem, ili korištenjem bilo koga pod vašom kontrolom, web stranice, bilo u vezi sa pitanjima navedenim u ovim Uslovima ili na drugi način;
7.3 Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti, koja je dio ovih Uslova.

8. Intelektualna svojina i pravo korišćenja
8.1 Prihvaćate i slažete se da će sva autorska prava, žigovi i sva druga prava intelektualne svojine na sav materijal ili sadržaj koji se isporučuju kao dio web stranice ostati u svakom trenutku u nadležnosti nas ili naših davaoca licence. Dozvoljeno vam je da koristite ovaj materijal samo uz naše izričito odobrenje.
8.2 Web stranica je zaštićena autorskim pravima, sva prava zadržana.

9. Obaveštenja
Možete nam slati obavještenja pod ili u vezi sa ovim Uvjetima putem e-pošte na adresu
box@villa.red

10. Ograničenje odgovornosti
IAKO ĆEMO ULOŽITI RAZUMNE NASTANKE DA PROVJERIMO TAČNOST BILO KAKVE INFORMACIJE KOJE STAVLJAMO NA WEB STRANU, NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE U ODNOSU NA NJIHOVINU TAČNOST.
10.1 Veb stranica se pruža na osnovu „kao što je“ i „kako je dostupno“ bez ikakvog predstavljanja ili odobrenja. Osim ako nije navedeno u posebnim odredbama i uslovima koji se odnose na određeni proizvod ili uslugu, ne dajemo nikakva jamstva bilo koje vrste, bilo izričite ili implicirane, u vezi s web-stranicom, ili proizvodima ili uslugama koje se nude na web-stranici, bilo od nas ili u naše ime ( uključujući besplatno preuzimanje softvera) uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevane garancije zadovoljavajućeg kvaliteta, prikladnosti za određenu svrhu, nekršenja, kompatibilnosti, sigurnosti, tačnosti, stanja ili potpunosti, ili bilo koje podrazumijevane garancije koje proizlaze iz poslovanja ili upotrebe ili trgovine .
10.2 Osim ako nije navedeno u posebnim odredbama i uslovima koji se odnose na određeni proizvod ili uslugu, ne jamčimo da će web stranica ili proizvodi ili usluge ponuđene na web stranici, bilo od nas ili u naše ime (uključujući besplatna preuzimanja softvera) ispuniti vaše zahtjeve ili će biti neprekidan, pravovremen, siguran ili bez grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni, ili da su web stranica ili server koji ih čini dostupnima ili proizvodi ili usluge koje nudimo na web stranici bilo od nas ili u naše ime (uključujući besplatna preuzimanja softvera) bez virusa ili grešaka ili su potpuno funkcionalni, tačni ili pouzdani. Nećemo biti odgovorni ili odgovorni prema vama za bilo kakav gubitak sadržaja ili materijala kao rezultat postavljanja na ili preuzimanja sa web stranice.
10.3 Bez obzira na bilo koju drugu odredbu u Uslovima, ništa neće ograničiti vaša prava kao potrošača.
10.4 Prihvaćate da ne možemo garantirati i stoga nećemo biti ni na koji način odgovorni za sigurnost ili privatnost web stranice i bilo koje informacije koje ste dostavili ili preuzeli sa web stranice.
10.5 Nećemo biti odgovorni prema ugovoru, deliktu ili na bilo koji drugi način ako pretrpite gubitak ili štetu povezujući se na web stranicu putem hiper-tekstualne veze treće strane.
10.6 Nećemo biti odgovorni, u ugovoru, deliktu (uključujući, bez ograničenja, nemar), predugovoru ili drugim zastupanjima (osim lažnih lažnih predstavljanja) ili na bilo koji drugi način izvan ili u vezi s web-stranicom ili proizvodima ili uslugama ponuđenim na web stranici bilo od nas ili u naše ime (uključujući besplatna preuzimanja softvera) za:
10.6.1 bilo kakve ekonomske gubitke (uključujući bez ograničenja gubitak prihoda, dobiti, ugovora, poslovanja ili očekivane uštede); ili
10.6.2 svaki gubitak dobre volje ili ugleda; ili
10.6.3 bilo kakve posebne ili indirektne ili posljedične gubitke; u svakom slučaju bez obzira na to da li su takvi gubici bili u planu bilo kojeg od nas na dan kada se dogodio događaj koji je doveo do gubitka.

11. Odricanje
Ništa se neće tumačiti kao naše odricanje od bilo kojeg prethodnog ili narednog kršenja bilo koje odredbe.

12. Cjelokupni Ugovor
Ovi Uslovi (kako se povremeno mijenjaju) sadrže cjelokupan sporazum između vas i nas koji se odnosi na predmet koji je obuhvaćen i zamjenjuju sve prethodne sporazume, aranžmane, obveze ili prijedloge, pismene ili usmene, između vas i nas u vezi s takvim pitanjima. Nikakvo usmeno objašnjenje ili usmena informacija dato od bilo koga od nas neće promijeniti tumačenje ovih Uslova. Potvrđujete da se, pristankom na prihvaćanje ovih Uvjeta, niste oslonili ni na jedno zastupanje osim ako je ono izričito dato u ovim Uslovima i slažete se da nećete imati nikakav pravni lijek u pogledu bilo kakvog lažnog predstavljanja koje nije postalo odredba ovih Uslova, osim da se vaš dogovor sadržan u ovoj klauzuli neće primjenjivati ​​u pogledu bilo kakvog lažnog lažnog predstavljanja bez obzira da li je to postalo odredba ovih Uslova ili ne.

Uporedite liste

porediti